KOH maken vanuit KCl

Alles over zouten, katalysatoren, reductie-/oxidatiereacties, neerslagreacties. Discussies over niet-ionische verbindingen horen thuis in "organische chemie".
Post Reply
User avatar
Reap
Argon
Posts: 681
Joined: 15 Sep 2011, 16:03
Chemistry interests: Inorganic
Location: Regio Eindhoven

KOH maken vanuit KCl

Post by Reap » 21 Feb 2012, 18:17

Ik zit eens te kijken hoe ik KOH kan maken vanuit KCl. (gekocht om eens te kijken of ik ook een "woelen's chloraat celletje" kan maken zonder K2Cr2O7 ;) )

Op internet wordt meestal een variatie op het chlooralkaliproces breschreven. http://en.wikipedia.org/wiki/Chloralkali_process.
Namelijk 1 resevoir gescheiden in 2 delen door een membraan welk inpermeabel is voor negatieve ionen (zo kan Cl2(aq) niet bij OH-(aq) komen en hypochloriet vormen).
Aan 1 kant gebruikt men dan een KCl oplossing en aan de andere kant water.

Aan de kant waar het water zit zit de kathode die deze reactie teweeg brengt:
2H+ +2e- -> H2(g), er ontstaat dus een overschot aan OH- en K+ ionen zullen door het membraan migreren om de 2 ruimtes elektrisch neutraal te houden.

Helaas heb ik niet zo'n membraan.

Zijn er alternatieve methodes?

Ik heb ook KNO3 staan alleen gebruik ik dit liever niet.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests