Thermolyse van ijzer(II)oxalaat, Fe(COO)2

Alleen uitgevoerde en volledig uitgewerkte experimenten mogen hier geplaatst worden. Voor de discussies over de betreffende experimenten, zie "Discussies over experimenten".
Forum rules
Voordat je een experiment plaatst, lees dan de regels voor dit forum.
Post Reply
User avatar
Zoetepasweiden
Stikstof
Posts: 163
Joined: 11 May 2010, 19:52
Chemistry interests: Overall
Location: Groningen
Contact:

Thermolyse van ijzer(II)oxalaat, Fe(COO)2

Post by Zoetepasweiden » 13 May 2012, 21:45

Titel:
Thermolyse van ijzer(II)oxalaat.

Inleiding:
Klassieke, doch in de vergetelheid geraakte proef waarbij ijzer(II)oxalaat wordt omgezet in ijzer en CO2.

Moeilijkheidsgraad:
Gemakkelijk uit te voeren.

Deelgebied:
Anorganische chemie.

Tijdsbestek:
Enkele minuten.

Benodigdheden:
- vuurvaste, liefst grote reageerbuis + passende klem;
- Bunsenbrander + toebehoren;
- Onbrandbare ondergrond;
- Enkele grammen ijzer(II)oxalaat.

Veiligheid:
Pyrofoor ijzer ontbrandt aan de lucht, een vuurvaste ondergrond is daarom zéér gewenst. Draag veiligheidsbril en -jas!

Werkwijze:
In een vuurvaste reageerbuis wordt wat ijzer(II)oxalaat gedaan. IJzer(II)oxalaat is een geelbruine stof. In de buis wordt het ijzer(II)oxalaat verhit met behulp van een gasbrander. Na het verhitten wordt de inhoud van de buis uit de buis gegoten. Een vonkenregen is het gevolg, zie onderstaand filmpje:


Youtube


Verklaring:
IJzer(II)oxalaat is een stof die niet zo stabiel is, al bij matige verhitting ontleedt het. Bij de ontleding van ijzer(II)oxalaat ontstaan ijzer en koolstofdioxide. In de buis is (enerzijds door het verhitten en anderzijds door de vorming van koolstofdioxide) geen zuurstof aanwezig. Oxidatie van het gloeiend hete ijzer blijft dus uit.
Dat verandert echter als het (fijnverdeelde en gloeiend hete) ijzer uit de buis gegoten wordt. Zodra het ijzer de opening van de buis verlaat, ontbrandt het aan de lucht. Dergelijk fijnverdeeld ijzer wordt ook wel pyrofoor ijzer genoemd.

Reactieschema:
IJzer(II)oxalaat geeft ijzer + koolstofdioxide.
Reactievergelijking:
Fe(COO)2 (s) geeft Fe (s) + 2CO2 (g).

Verbrandingsreactie ijzer:
IJzer + zuurstof geeft ijzeroxide.
Hierbij kunnen verschillende ijzeroxides gevormd worden (zoals FeO, Fe2O3 en Fe3O4). Welk(e) oxide(n) er ontstaat/ ontstaan, weet ik niet.

Discussie gaarne alhier:
http://www.amateurchemie.nl/viewtopic.php?f=21&t=1002.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests