Synthese van koper(II)benzoaat

Alleen uitgevoerde en volledig uitgewerkte experimenten mogen hier geplaatst worden. Voor de discussies over de betreffende experimenten, zie "Discussies over experimenten".
Forum rules
Voordat je een experiment plaatst, lees dan de regels voor dit forum.
Post Reply
User avatar
Pyrochemistry
Zwavel
Posts: 547
Joined: 09 Feb 2009, 17:23
Chemistry interests: Organic
Location: Randstedelijk en toch landelijk gelegen.

Synthese van koper(II)benzoaat

Post by Pyrochemistry » 24 Mar 2010, 23:34

Inleiding: koperbenzoaat is het koperzout van benzoëzuur (benzeencarbonzuur) met de verhoudingsformule (C6H5COO)2Cu, het zout is praktisch onoplosbaar in water en kan eenvoudig doormiddel van een neerslagreactie met elk goed oplosbaar benzoaat- en koperzout gedaan worden. Ook kan de stof gesynthetiseerd worden uit benzoëzuur en een basisch koperzout, maar hier wordt verder niet op in gegaan. Met koperbenzoaat kunnen leuke pyro-proefjes gedaan worden, even mengen met kalium(per)chloraat levert al gouw een brandbaar mengsel op dat vlug met een blauw-witte vlam deflageerd. In zijn zuivere vorm heeft het zout een prachtige blauw-groene kleur.

Deze proef kan op elke schaal toegepast worden.

Moeilijkheid: (1-10)
4

Tijdsbestek:
1 uur tot 1,5 uur.

Deelgebied:
Anorganisch en organisch.

Reagentia:
-Koper(II)sulfaat pentahydraat (of ander goed oplosbaar koperzout)
-Natrium- of kaliumbenzoaat

Materialen:
-2 * bekerglas van 250ml
-2* bekerglas 500ml
-evt. een warmtebron (bunsenbrander of warmteplaatje).
-Glazen trechther
-vouwfilters
-statief met klemmen
-glazen roerstaaf of magneetroerder

Mogelijke gevaren:
-koper(II)sulfaat pentahydraat is schadelijk voor de gezondheid en giftig in hoge dosis, laat de stof niet in het milieu terecht komen, verzamel dus het afval.
-Er zijn studies gaande over de carcinogeniteit (mate van het vermogen om kankerverwekkend te zijn) van benzoaten en haar metabolieten (afbraakproducten omgezet in het lichaam), tot nu toe zijn de resultaten niet heel erg verontrustend maar pas voor de zekerheid op met stuiven van fijn poeder en was de handen na het werken ermee. Natriumbenzoaat is erg brandbaar en reageert in gepoederde vorm heftig of explosief met oxiderende stoffen.
-koperbenzoaat is niet erg schadelijk of giftig, wel reageert het heftig met oxidatoren.

Reactie:
Cu2+ (aq) + 2 C6H5COO- (aq) ---> (C6H5COO)2Cu (s)

Werkwijze:
Weeg ongeveer 0,06 mol (8,6g) natriumbenzoaat af en los dit op in 100ml water, roeren en verwarmen versnelt het oplossen aanzienlijk. Neem een ander bekerglas en deponeer hier 0,03 mol (7,5) koper(II)sulfaat pentahydraat in, voeg wederom 100ml water toe en verhit tot koken om het oplossen te versnellen. Giet nu beide oplossingen in een bekerglas van 500ml, er vormt zich een mooi blouw-groene, kristallijne neerslag. Maak een trechter met filter gereed om de neerslag uit de oplossing te kunnen filtreren. Filtreer de oplossing en vang het filtraat op, spoel de neerslag een keer met ongeveer 150ml water om de restjes natrium eruit te krijgen. Laat het residu drogen en schraap de kristallen van het filter. Het filtraat bevat natrium-en sulfaationen en kan normaal gesproken (mits er niet teveel koper nog is opgelost) gewoon door de gootsteen gegooid worden.

De gewonnen stof kan probleemloos jaren lang bewaard worden, wel verwijderd houden van oxiderende stoffen.

Discussieonderwerp: http://www.amateurchemie.nl/viewtopic.php?f=21&p=3463.
Will it work? You only know after the experiment!

Student (M.Sc) Scheikunde

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest