Reductie van koper(II)oxide met behulp van methaan

Alleen uitgevoerde en volledig uitgewerkte experimenten mogen hier geplaatst worden. Voor de discussies over de betreffende experimenten, zie "Discussies over experimenten".
Forum rules
Voordat je een experiment plaatst, lees dan de regels voor dit forum.
Post Reply
User avatar
Zoetepasweiden
Stikstof
Posts: 163
Joined: 11 May 2010, 19:52
Chemistry interests: Overall
Location: Groningen
Contact:

Reductie van koper(II)oxide met behulp van methaan

Post by Zoetepasweiden » 24 Sep 2010, 12:41

Titel:
Reductie van koper(II)oxide met behulp van methaan.

Inleiding:
Klassieke, doch in onbruik geraakte proef om koper uit koper(II)oxide te winnen.

Moeilijkheidsgraad:
Vrij gemakkelijk uit te voeren, mits het benodigde glaswerk voorhanden is.

Deelgebied:
Combinatie van organische en anorganische chemie.

Benodigdheden:
- Vuurvaste bolbuis;
- Doorboorde rubberstoppen met vuurvaste glazen buisjes (2x);
- Bunsenbrander;
- Lepelspatel;
- Twee(!) gasaansluitingen;
- Aardgasslang;
- Lucifers;
- Statief, moffel en klem;
- Enkele grammen koper(II)oxide, CuO.

Veiligheid:
Zorg dat de rubberstoppen goed op beide uiteinden van de bolbuis passen en voer de proef uit in een ruimte die daarvoor geschikt is. De proef hoeft niet perse in een zuurkast te worden uitgevoerd, een goed opgeruimde (onbrandbare) laboratoriumtafel voldoet ook. Voor deze proef is relatief veel fysieke ruimte vereist. Draag veiligheidsbril en -jas!

Uitvoering:
- Klem de statiefklem met behulp van de moffel aan het statief.
- Klem de bolbuis vast in de statiefklem. De brander moet onder de bol passen!
- Doe met behulp van de lepelspatel een schepje CuO in de bol van de buis.
- Sluit de ene kant van de bolbuis aan op de gasaansluiting. Gebruik hiervoor de aardgasslang, een goed passend glazen buisje en een doorboorde rubberstop.
- Het andere glazen buisje wordt aangesloten op de andere kant van de bolbuis (doorboorde rubberstop gebruiken).
- Draai de gaskraan open EN FAKKEL HET GAS DAT DE BOLBUIS AAN DE ANDERE ZIJDE VERLAAT AF. Maak de vlam niet te groot, da's nergens voor nodig...
- Steek de brander aan, een kalme blauwe vlam voldoet. Schuif de brander onder de bol van de buis en wacht af.
- Op een gegeven moment verdwijnt de zwarte kleur van het CuO en verschijnt de kleur van vast Cu.

Filmpje +uitleg:


Youtube


Uitleg:
ATTENTIE: Deze proef alléén uitvoeren in een daarvoor geschikte ruimte (dus NIET thuis)!!!

In een VUURVASTE bolbuis wordt een schepje koper(II)oxide gedaan. Koper(II)oxide is een zwart poeder. Formule: CuO.

Door de bolbuis wordt van links naar rechts aardgas (methaan, CH4) geleid, aan het rechter uiteinde van de bolbuis wordt het aardgas afgefakkeld. Dit laatste is om te voorkomen dat de ruimte zich met aardgas vult en er een gevaarlijke situatie kan ontstaan.

Met een behulp van een bunsenbrander wordt het koper(II)oxide in de bolbuis verhit. Op een gegeven moment zie je dat de zwarte kleur langzaam omslaat in koperrood: het koper(II)oxide is gereduceerd tot het metaal koper. Bij deze reactie ontstaan tevens waterdamp en koolstofdioxide

Reactieschema:
Koper(II)oxide + aardgas geeft koper + water(damp) + koolstofdioxide

Reactievergelijking:
4CuO(s) + CH4(g) geeft 4Cu(s) +2H2O(g) + CO2(g)

Discussietopic:
http://www.amateurchemie.nl/viewtopic.php?f=21&t=588.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest