Synthese van Kaliumdichromaat

Alleen uitgevoerde en volledig uitgewerkte experimenten mogen hier geplaatst worden. Voor de discussies over de betreffende experimenten, zie "Discussies over experimenten".
Forum rules
Voordat je een experiment plaatst, lees dan de regels voor dit forum.
Post Reply
Cryonic
Helium
Posts: 49
Joined: 29 Apr 2011, 14:57
Chemistry interests: Organic

Synthese van Kaliumdichromaat

Post by Cryonic » 31 Jan 2012, 21:46

Deelgebied
Anorganisch.

Moeilijkheid
6/10

Tijdsbestek
Afhankelijk van het reactiemengsel

Chemicaliën
  • Kaliumnitraat KNO3
  • Chroom(III)Oxide Cr2O3
Veiligheid
Chromaten zijn kankerverwekkend. Er ontstaan bij dit experiment nitreuze dampen, dus werk onder een afzuiging of in de buitenlucht. De smelt kan spatten.

Benodigdheden
Grote RVS kroes
kleine RVS kroes (de grote moet de kleine kunnen afdekken meer iets speling hebben om de dampen te kunnen laten ontsnappen. Ik heb een RVS zoutvaatje hiervoor gebruikt wat erg goed ging)

Experiment

Weeg 7 gram Chroomoxide af en weeg 9 gram Kaliumnitraat af. Meng deze grof met elkaar en vul de kleine kroes hiermee. Plaats de kleine kroes op een brander en dek deze af met de grote kroes. Begin met verwarmen, het hele mengsel moet smelten. Controleer dit regelmatig, hou er rekening mee dat het kan spatten. Na enige tijd zal er nitreuze damp ontstaan, ga door met verwarmen tot er geen damp meer ontstaat. Laat hierna het mengsel afkoelen.
Na afkoelen is er een "koek" ontstaan, deze is redelijk hard. Probeer deze los te breken en op te lossen in warm water. De "koek" bestaat uit kaliumdichromaat en rest chroomoxide. Na oplossen ontstaat er een groen/grauwe oplossing. Laat deze 24 uur staan.
Na 24 uur zal er op de bodem een laag chroomoxide zijn neergeslagen, de oplossing erboven is dan oranje. Filtreer deze af, was desnoods de filterkoek nogmaals door deze op te lossen en weer te laten bezinken.
Het filtraat kan vervolgens ingedampt worden.

Discussie
Discussie hier:

Discussieonderwerp

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest